سرخط خبرها
خانه » بایگانی برچسب: عوارضی چون ترشح از گوش، خارش، درد، وزوز گوش، هم چنین سرگیجه ، بیهوشی و بی خوابی ممکن است عواملی از بیماری گوش باشد.

بایگانی برچسب: عوارضی چون ترشح از گوش، خارش، درد، وزوز گوش، هم چنین سرگیجه ، بیهوشی و بی خوابی ممکن است عواملی از بیماری گوش باشد.

بهداشت گوش و اختلالات شنوایی:

مراقبت از گوش

بهداشت گوش و اختلالات شنوایی: گوش از جمله دستگاه های حساس و مهم بدن می باشد که ارتباط انسان را با جهان پیرامونش برقرار کرده ضمن این که او را از وجود خطر آگاه و برحذر می دارد، زندگی را از خاموشی و خلوت به صحنه روابط اجتماعی برده و برایش یرین و گوارا می کند. چنان چه گوش دچار …

ادامه نوشته »